drs. E.G.H. (Erich) Dijk MPM

Griffier
Phone: 
(0299) 658 643
Address: 

Postbus 1000
1141 BA Monnickendam

Nevenfuncties

  • Secretaris Rekenkamercommissie Waterland (q.q.-functie)
  • Lid Hoofdstembureau gemeente Waterland (onbezoldigd)
  • Voorzitter stembureau in de gemeente Hoorn dagvergoeding (indien er verkiezingen zijn)
  • Voorzitter/secretaris Bewonersoverleg Bangert en Oosterpolder (onbezoldigd)
  • Participant Bredeschooloverleg Bangert en Oosterpolder (onbezoldigd)
  • Vrijwilliger Stichting Voor en door Hoorn (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Bangert en Oosterpolder (onbezoldigd)