Waterland nieuws

Abonneren op feed Waterland nieuws
Alle nieuws items van Waterland
Bijgewerkt: 33 min 26 sec geleden

Als eerste op de hoogte van gemeentenieuws?

07 november 2018

Als het even kan zetten we de digitale gemeentepagina op woensdag al online. Voor u als digitale 'vroege vogel'. Zo bent u als eerste op de hoogte over ons nieuws, geplande werkzaamheden en bekendmakingen.

Gemeentepagina 8 november 2018.pdf (493kB)

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingenvoor leden Brandweer Zaanstreek-Waterland

06 november 2018

De heren Jan Bruijn, Gerard Lubrecht en Bart Moerman ontvingen deze onderscheiding tijdens de jaarlijkse brandweeravond van gemeente Waterland, voor hun hun vele vrijwillige verdiensten voor het korps. De lintjes werden uitgereikt door burgemeester Luzette Kroon, in aanwezigheid van familie en genodigden. Alle drie zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Bruijn

Jan is 31 jaar als repressief brandweerman bij de post Broek in Waterland uitgerukt (1983-2015). Vaak in de functie van chauffeur pompbediende. Jan heeft zijn repressieve carrière dan wel afgerond maar is nog steeds actief binnen de brandweerpost Broek in Waterland als bestuurslid van de personeelsvereniging.

Gerard Lubrecht

Gerard heeft zijn taak als brandweerman 22 jaar (1993-2015) lang zeer serieus genomen en vond het belangrijk om op de hoogte te blijven van de technieken op brandweergebied. Door zijn werk als kraanmachinist beschikt Gerard over technisch inzicht dat goed van pas kwam bij diversen inzetten.Door zijn werk als kraanmachinist beschikt Gerard over technisch inzicht dat goed van pas kwam bij diversen inzetten.

Bart Moerman

De post Broek in Waterland heeft 26 jaar (1989-2016) gebruik mogen maken van de vrije tijd van Bart. Bart was jaren de technische man op het gebied van de tankautospuit. Hij zorgde er voor dat de auto op tijd bij de garage kwam voor APK of andere onderhoudsbeurten. Maar ook zelf nam hij gereedschap ter hand om te zorgen dat de tankautospuit tiptop in orde was.

Gemeente Waterland komt in actie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

02 november 2018

Foto: InbloeiFotografie

1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Om laaggeletterdheid in de regio tegen te gaan, doen inmiddels 20 organisaties mee aan het Regionaal Taalakkoord Zaanstreek Waterland, dat op 31 oktober 2018 ondertekend is tijdens de conferentie Tel Mee Met Taal.

Complexe maatschappij
Bij laaggeletterden wordt veelal gedacht aan eerste generatie migranten of mensen met leerproblemen. Terwijl in feite de maatschappij zo complex is geworden dat steeds grotere groepen worden buitengesloten. Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven en computeren. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor hun privéleven (denk aan internetbankieren, het aanvragen van een OV chipkaart of het lezen van een overheidsbrief), maar beïnvloedt ook hun kansen op de arbeidsmarkt.

Taalakkoord
Daarom hebben 20 lokale organisaties, waaronder Gemeente Waterland, Zaanstad en Purmerend. lokale bedrijven, bibliotheken, onderwijsinstellingen, UWV Zaanstreek-Waterland, GGD en Stichting Lezen en Schrijven de handen ineengeslagen om laaggeletterden effectieve hulp te bieden. Met het Regionaal Taalakkoord Zaanstreek Waterland als resultaat. Op 31 oktober 2018 hebben zij het taalakkoord ondertekend. Met de ambitie om taal bespreekbaar te maken, werknemers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen.

Tel Mee Met Taal
Naast de ondertekening werd tijdens de conferentie Tel Mee Met Taal gesproken door Wethouder Gerard Ram, gemeente Zaanstad en taalambassadeur Dicky Gingnagel over de urgentie en verstrekkende gevolgen van laaggeletterdheid. Zij hebben gezamenlijk de eerste handtekening gezet. Tevens konden aanwezigen middels verschillende workshops een idee krijgen van hoe het is om laaggeletterd te zijn.

 

 

Gemeentepagina donderdag donderdag 1 november 2018

01 november 2018

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina_week_44.pdf

 

 

 

Welk talent verdient een prijs?

31 oktober 2018

Het begrip “talent” interpreteren we graag ruim. Een muzikaal of sportief talent, een talent voor innovatie of motivatie….wat ons betreft zijn er nauwelijks restricties. Wel vinden we het belangrijk dat het talent of de talenten sterk verbonden is/zijn met Waterland. Het gaat immers om een Waterlands talent.

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie zetten we die persoon of personen graag in het zonnetje. De prijs die wordt uitgereikt, is vooral bedoeld als stimulans voor het talent of de talenten. Daar kan bijvoorbeeld materiaal van worden aangeschaft, lessen gevolgd of het idee verder worden uitgewerkt.

Is er iemand of een groep personen die volgens u in aanmerking komt voor deze prijs? Laat het ons dan uiterlijk 14 december 2018 weten. Graag ontvangen we daarbij een beschrijving waarom u denkt dat dit talent of deze talenten de prijs verdient. Wilt u daarvoor het talent-formulier op onze website invullen? U kunt ook bij de balies van het gemeentehuis een formulier ophalen en aan ons terugsturen. 

Wij kijken met veel belangstelling uit naar uw reactie!

 

Invoering van verschillende Blauwe Zones in de binnenstad van Monnickendam (update)

29 oktober 2018

Deze blauwe zone geldt op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur met een maximale parkeerduur van een anderhalf uur (90 min).

Daarnaast worden op korte termijn op drie locaties in de binnenstad, kortparkeerplaatsen aangebracht. Deze kortparkeerplaatsen zijn met name bedoeld voor het winkelend publiek en zijn geldig van maandag t/m zaterdag van 9:00-17:00 uur. De maximale parkeerduur op deze parkeerplaatsen is een halfuur. Buiten deze dagen en uren geldt er geen parkeerduurbeperking.

Het gaat om de volgende locaties, waarbij het gaat om 2 parkeerplaatsen per locatie:

 • Noordeinde, tussen huisnummers 33 en 43
 • Gooische Kaai, t.h.v. huisnummer 1
 • Haringburgwal, t.h.v. huisnummer 6a

Het instellen van deze blauwe zones is een uitwerking vanuit de resultaten uit de enquête van het verkeersplan binnenstad Monnickendam. Door het instellen van een maximale parkeertijd van een halfuur kunnen bezoekers makkelijker een parkeerplek vinden om kort te parkeren.

U kunt uw vragen, opmerkingen en aandachtspunten altijd aan ons doorgeven via het e-maildres verkeer@waterland.nl, graag met als onderwerpstitel “invoering blauwe zones binnenstad Monnickendam”.

 

Uitnodiging Stadsdebat Galgeriet

26 oktober 2018

Op 6 november wordt het concept Stedebouwkundig Programma van Eisen gepresenteerd. U bent van harte uitgenodigd om bij het stadsdebat aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in het Mirror Paviljoen, Waterlandse zeedijk 1 in Monnickendam en start om 19.00 uur. Wij zien u graag op 6 november!

Uitnodiging_stadsdebat_Galgeriet_6_november.pdf

 

Eerste fase proces bestuurlijke toekomst van start

26 oktober 2018

Eerder informeerden wij u over het proces dat uiterlijk in 2020 moet leiden tot een besluit over de bestuurlijke toekomst van Waterland. Het proces bestaat uit drie fases en begin november starten we met de 1e fase. Diverse personen afkomstig uit allerlei geledingen (zoals de wetenschap, bestuurlijke sector, ervaringsdeskundigen) zijn uitgenodigd om met elkaar een zogenaamde kerngroep te vormen. De kerngroep komt een paar keer bij elkaar. Daarna volgen vier denksessies waarvoor externe deskundigen en vertegenwoordigers vanuit de dorps- en kernraden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten verzamelen we zoveel mogelijk voor- en tegenargumenten voor de drie opties: zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren of een bestuurlijke fusie. De Argumentenfabriek zorgt voor deskundige begeleiding zodat de voor- en tegenargumenten duidelijk in kaart worden gebracht. En dan ook letterlijk “in kaart worden gebracht” want voor elke optie wordt een kaart gemaakt waarop helder en strak alle opgehaalde informatie in beeld wordt gebracht.  

We zijn blij dat zich al een flink aantal personen heeft aangemeld om mee te doen en te denken! Want al die inbreng zorgt ervoor dat we later een goed inhoudelijk debat kunnen voeren. Vervolgens peilen we in de tweede fase de meningen van omliggende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Daarna gaan we in de derde fase (vanaf voorjaar 2019) graag met u in gesprek. Hoe we dat gaan doen, weten we nu nog niet precies. Maar dat we de mening van onze inwoners willen horen, staat vast. Het gaat immers om de toekomst van Waterland en dat is voor ons allemaal van groot belang. Via onze gebruikelijke kanalen houden we u de komende tijd op de hoogte over het verloop van het proces.   

Heeft u op dit moment al een algemene vraag of wilt u ons iets laten weten? Stuurt u dan een e-mail naar bestuurlijketoekomst@waterland.nl.

Wij kijken uit naar de eerste bijeenkomsten!

 

Gemeentepagina donderdag 25 oktober 2018

25 oktober 2018

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeentepagina wk 43.pdf

Spontaan demonstreren. Mag dat?

24 oktober 2018

Wist u dat het verplicht is om demonstraties en betogingen op tijd bij de gemeente te melden? Zo geeft u ons de gelegenheid om, als dit nodig is, veiligheidsmaatregelen te nemen. De burgemeester kan een betoging of demonstratie verbieden als bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid in gevaar komen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010(APV) staan regels over het organiseren van een betoging of demonstratie op een openbare plaats. In artikel 2:3 van de APV staat aangegeven dat als iemand van plan is om op een openbare plaats een betoging te houden hij of zij voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat de betoging wordt gehouden de burgemeester per brief of e-mail informeert. Dit wordt een kennisgeving genoemd. In de APV staat aangegeven wat in deze kennisgeving moet staan. Dit zijn:

 • naam en adresgegevens van de organisator;
 • het doel van de betoging/demonstratie;
 • de locatie van de betoging/demonstratie, de eventuele route inclusief de plaats van beëindiging;
 • de datum van de betoging/demonstratie  inclusief tijdstip van aanvang en van beëindiging;
 • de wijze van samenstelling van de betoging/demonstratie;
 • de maatregelen die de organisator van de betoging/demonstratie zal treffen om een goed verloop te bevorderen.

Na ontvangst van de kennisgeving ontvangt de indiener een bewijs van de gemeente waarin het tijdstip van de demonstratie of betoging is vermeld. Pas 48 uur na het tijdstip van de kennisgeving mag de demonstratie/ betoging gehouden worden. Natuurlijk alleen als de betoging of demonstratie niet door de burgemeester is verboden!

Voorkom woningonbraak

24 oktober 2018

Nu het steeds vroeger donker wordt is de kans op woninginbraak groter. Inbrekers zien 's avonds aan onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder mensen op straat, waardoor de sociale controle sterk vermindert. Samen met diverse partners, zoals politie en woningcorporaties, werken wij aan een veilige woonomgeving voor de bewoners van Waterland. Maar weet u dat u zelf ook maatregelen kunt nemen om inbraak te voorkomen?

Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op:

 • Doe deuren en ramen op slot als u (even) het huis uit gaat. Laat de sleutel er niet in zitten. Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op slot.
 • Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een
 • tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.
 • Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht.
 • Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder. Bij verdachte situaties belt u 112. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld).
 • Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan die het makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
 • Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.
 • Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

Waterland laat het donker donker

24 oktober 2018

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Gemeente Waterland neemt deel aan de Nacht van de Nacht door de aanschijnverlichting van de kerktorens en de Speeltoren dit weekend te doven.

Bewustwording

Portefeuillehouder Astrid van de Weijenberg: “Eén van de doelen van dit evenement is om mensen bewust te maken van ons gebruik van energie en licht. Om eens stil te staan bij de gevolgen ervan op onszelf, de natuur om ons heen en het milieu. Minder licht en/of duurzamer verlichting bespaart energie (en geld) en vermindert de CO2 uitstoot.”

Investeren in duurzame toekomst

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente Waterland. Astrid van de Weijenberg geeft een paar voorbeelden: “Het nieuwe pin- & toiletgebouw op Marken is ontworpen en gebouwd volgens het nul-op-de-meter principe. Ook in alle bestaande gemeentelijke objecten investeren we in verduurzaming. Zo zijn we drie jaar geleden begonnen om, tijdens het reguliere onderhoud van de straatverlichting, de bestaande lichtbronnen te vervangen voor LED. We verwachten de laatste 90 stuks de komende maanden te vervangen, zodat aan het eind van dit jaar alle straatverlichting in LED is uitgevoerd!”  

Meer informatie over de Nacht van de Nacht en welke gemeenten en bedrijven er allemaal meedoen (of iets organiseren) is te vinden op www.nachtvandenacht.nl

Gemeentepagina donderdag 18 oktober 2018

18 oktober 2018

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

 Gemeentepagina week 42.pdf

Glasvezel buitenaf

17 oktober 2018

Onlangs is in Noord-Holland het particulier initiatief, Glasvezel buitenaf, gestart. Deze partij kan zelfstandig een glasvezelnetwerk aanleggen en exploiteren. De provincie Noord-Holland is voorstander van een dergelijk bedrijfsmatig initiatief. Gemeente Waterland heeft daarom besloten om het eerder gestarte initiatief, om te onderzoeken hoe breedband bij zogenaamde witte adressen kan worden gerealiseerd, stop te zetten.

Voordelen

Gemeente Waterland heeft geen betrokkenheid bij de aanleg en exploitatie van een eventueel door Glasvezel buitenaf aan te leggen glasvezelnetwerk maar ziet hierin wel voordelen voor de bewoners van de witte adressen. Inwoners zijn natuurlijk vrij om te kiezen of zij mee willen doen aan dit project . Daarbij geldt wel dat het plan alleen door kan gaan als er genoeg animo is. De inwoners die eerder positief hebben gereageerd op de aanleg van breedband ontvangen bericht over het initiatief van Glasvezel buitenaf.

Informatieavonden

Komende periode start Glasvezel buitenaf met een voorlichtings- en promotiecampagne in de buitengebieden van Waterland en omliggende gemeenten. De data en locaties zijn als volgt:

 • Maandag 29 oktober bij Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude
 • Dinsdag 30 oktober in Dorpshuis Wijdewormer in Wijdewormer (Neck)
 • Woensdag 31 oktober bij Jeugdvereniging Vrij en Blij in Landsmeer
 • Donderdag 1 november in Dorpshuis De Wije Ilp in Den Ilp

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom! Meer informatie over Glasvezel buitenaf is te vinden op de website www.glasvezelbuitenaf.nl.  

Inspraak concept Stedebouwkundig Programma Galgeriet van start

17 oktober 2018

Het project Galgeriet is een omvangrijk en uniek project binnen de gemeente Waterland. Het bestaande bedrijventerrein wordt getransformeerd naar een compleet nieuw gemengd woongebied met verschillende soorten bedrijven.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voorbereid. Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt over het SPvE, stellen wij u graag in de gelegenheid om deze te raadplegen en uw reactie hierop te geven. Het concept SPvE ligt vanaf 19 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Het SPvE is te raadplegen bij de balies van het gemeentehuis of via onze projectpagina over het Galgeriet (zie downloads). U kunt tot 30 november 2018 uw inspraakreactie sturen. Dit kan per e-mail via gemeente@waterland.nl of per brief aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, ter attentie van Rita Ayoub.

Stadsdebat

Op 9 november organiseren wij een stadsdebat waarin het stedenbouwkundig plan wordt toegelicht. Kijkt u voor meer informatie in ons agenda-item hierover!

Burgemeester sluit panden Noordeinde Monnickendam vanwege drugsvondst

15 oktober 2018

De burgemeester heeft op grond  van artikel 13b Opiumwet, ook wel “Wet Damocles” genoemd, de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang als in een pand soft- en/of harddrugs worden aangetroffen. Waterland  heeft dit sluitingsbeleid vastgesteld in strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit.

De tijdelijke sluiting is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan overlast en brandgevaar maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen. Op de panden die zijn gesloten zijn stickers geplakt met de tekst “verzegeld” en “drugspand gesloten”.

Heeft u een vermoeden van een verdacht adres? Maak dan melding bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 -7000.

 

Gemeentepagina donderdag 11 oktober 2018

11 oktober 2018

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeente_Waterland_wk41.pdf

 

 

60 jarig huwelijksgeluk voor echtpaar Kwakman

11 oktober 2018

De heer Kwakman is geboren in Edam en mevrouw Kwakman-de Wolf in Purmerend. Daar zijn zij ook getrouwd. Zij wonen al sinds 30 juni 1970 in Broek in Waterland. Burgemeester Luzette Kroon ging bij het echtpaar op bezoek om hen te feliciteren met dit diamanten jubileum.

Paspoort aanvragen? Maak een afspraak!

11 oktober 2018

U kunt voor de volgende producten op afspraak terecht:

 • Aanvraag paspoort/identiteitskaart
 • Aanvraag rijbewijs
 • Aanvraag briefadres
 • Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn)
 • Eerste inschrijving
 • Erkenning
 • Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap

Komt u binnenkort naar één van onze balies in het gemeentehuis? Maakt u dan van tevoren een afspraak via onze afspraken-pagina! Dat is makkelijk en u hoeft minder lang te wachten. Het is uiteraard ook mogelijk om zonder afspraak naar onze balies te komen. Houdt u er dan rekening mee dat u misschien wat langer moet wachten.

Gemeentepagina donderdag 4 oktober 2018

04 oktober 2018

Welke vergunningen zijn aangevraagd, wanneer vergadert de gemeenteraad en waar wordt gewerkt aan de weg?

Informatie over bijeenkomsten, wegwerkzaamheden en andere wetenswaardigheden van uw gemeente leest u wekelijks op de gemeentepagina in Ons Streekblad, dat elke donderdag huis aan huis wordt bezorgd. Ook officiële mededelingen vindt u in verkorte vorm op de gemeentepagina. De volledige tekst van de officiële publicaties publiceren wij elke donderdag digitaal via de site Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl).

Wilt u liever online op de hoogte blijven dan kan dat. Alle nieuwsberichten en de gemeentepagina worden wekelijks hier geüpload!

Gemeente Waterland wk40.pdf